Jan 19, 2014

Rutiinit alkavat hahmottua


Toinen työviikko rauhanpedagogiikan parissa käynnistyi tapaamalla ihmisiä, jotka ovat vaikuttamassa RKI:n ydintoiminnoissa. RKI tekee yhteistyötä useiden jäsenjärjestöjensä kanssa sekä on moneen suuntaan aktiivinen järjestökentällä. Tulevat Educa 2014 –messut ovat hyvä esimerkki järjestöjen harjoittamasta yhteistyöstä. Messuilla kansalaisvaikuttamisen torilla kerääntyvät yhteen monet agendoiltaan yhteenkatsovat kansalaisjärjestöt. Jo yksin tällaisen messuosaston kokoaminen edellyttää runsaasti esisuunnittelua, organisointia ja koordinointia. Sain mahdollisuuden osallistua viimeiseen yhteiseen palaveriin koskien tulevia messuja, sillä vastaan osaltani RKI:n messuosaston kokoamisesta ja toimivuudesta messutilanteessa. Osastolle tullaan kokoamaan lasten Rauhanmaisemia -näyttely Pablo Picasson Guernica -teoksen hengessä. Messut tulevat olemaan yksi kevään päätapahtumista , jonka tavoitteena on lisätä järjestön näkyvyyttä ja kerätä uusia kannatusjäseniä. Järjestöillä keskeisin toiminnan edellytys on rahoitus, jolloin myös yksittäisten jäsenten antama tuki on tärkeää. Useimmat hankkeista pyörivät lyhytaikaisilla rahoituksilla, jolloin työn jatkuvuudesta on vain harvoin varmoja takeita. Talouden uhkakuvat ovat järjestötyön arkipäivää.

Rauhankasvatusinstituutin hankkeista merkittävimmät ovat Rauhankoulu ja Maailmankoulu. Maailmankoulu tarjoaa opettajille ja kasvattajille globaalikasvatuksen kehittämis- ja tukipalveluja, kuten verkkomateriaaleja, koulutusta ja maksuttomia opetusmateriaaleja. Maailmankoulun nimissä toteutetaan draamallisia toimintapäiviä kouluilla. Kullakin hankkeella on omat hankevastaavansa. Omat työtehtäväni ovat ensivaiheessa liittyneet ennen muuta RKI:n päivittäisiin toimistohommiin ja juoksevien asioiden hoitoon, sillä hankkeiden osalta kevät on hiljaisempaa aikaa. Suurimman osan työajastani on tähän mennessä vienyt selvitystyön työstäminen. Selvitystyöni substanssiaines muodostuu verkon kansainvälisten toimijoiden materiaalipankeista ja niiden aineistoista. Kartoitan erilaisia verkossa olevia materiaalipankkeja ja arvioin niiden aineistojen pedagogista käytettävyyttä ja sovellettavuutta suomalaiseen rauhankasvatuksen kontekstiin.  Työni edistyi toisella viikolla vaiheeseen, jossa olen valittujen teemojen mukaisesti etsinyt hyödyllisiä sivustoja ja kirjoittanut kuvauksia niiden toiminnasta ja käyttökelpoisista resursseista. Samalla olen tullut tutustuneeksi siihen, millaista kansainvälinen rauhantyö luonteeltaan ja laajuudeltaan on. Hankalinta tehtävässä on erottaa, millaista käytännönhyötyä aineistoilla tosiasiallisesti on. Mielenkiintoisia verkkoaineistoja on olemassa määrällisesti paljon, mutta niiden hyödynnettävyydessä on eroja. Opettaja-taustastani on varmasti etua selvitystä tehdessä, sillä ymmärrän opetus- ja kasvatustyön lähtökohtia ja yleisiä käytännön vaatimuksia hyvin. Aineistot auttavat laajentumaan tiedoissa ja taidoissa, jolloin tehtävä ei palvele ainoastaan RKI:n asiaa, vaan myös omia intressejäni ja ammatillista kasvuani.

Nyt kuluneen työviikon aikana vietin paljon aikaa näyttöpäätteen edessä ja tuotin tekstiä. Tähän on järjestöelämässä syytä tottua. Työt rytmitetään henkilökohtaisesti, jolloin päivien työajoissa on runsaasti vaihtelua ja joustavuutta. Alkavan viikon työt tulevat kuitenkin käsittämään myös konkreettista tekemistä ja toimimista. Messut huipentavat työviikon ja luovat siihen pientä lisäjännitystä. Vaikka järjestötyö on paikoin varsin yksinäistä, olen huomannut työyhteisön tuovan arkipuurtamiseen sen tarvitsemia sosiaalisen yhdessäolon hetkiä. Lisäksi työssä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, vaikkei kommunikaatio aina tapahtuisikaan kasvotusten. Itse odotan innolla tulevan viikon kohtaamistilanteita ihmisten kanssa, sillä ne muuttavat työnteon perinteistä kaavaa ja tuovat siihen tuoreita vivahteita. Toivottavasti opettajaystäväni löytävät tiensä vilkkaaseen messukeskukseen. 

No comments:

Post a Comment