Jan 26, 2014

Kentällä - Educa 2014

Kolmannen viikon työn keskeisimmäksi substanssiksi muodostui odotetusti Educa 2014 –messut, jossa Rauhankasvatusinstituutti oli mukana aiempien vuosien tapaan. Messut ovat yksi kevään tärkeimmistä tapahtumista levittää informaatiota ja tehdä toimintaa tutuksi uusille potentiaalisille jäsenille ja rauhankasvatuksesta kiinnostuneille. Messut jakautuivat työn osalta kolmelle päivälle, joista kaksi jälkimmäistä olivat varsinaisia kävijäpäiviä. Ensimmäisen päivän aikana rakensimme messuosaston näyttelyvalmiiseen kuntoon. Osastomme sijaitsi Kansalaisvaikuttamisen torilla, jossa oli edustettuna 34 kansalaisjärjestöä. Kansalaisjärjestöillä on vaihtelevia toimialueita ja intressejä, mutta niiden kesken tehdään runsaasti toiminnallista yhteistyötä ja jaettua resursointia.

RKI:n osaston sijainti oli edellisvuosista poiketen hivenen ongelmallinen, sillä olimme päätyneet pääväylästä sivuun, messualueen laitamille. Tämä aikaansai jonkinasteisen kävijätyhjiön ja ihmisvirtojen ajautumisen toisaalle. Ne ihmiset, jotka päätyivät osastollemme, saimme kuitenkin hyvin kiinnitetyksi kuuntelemaan viestiämme ja kuulemaan palveluistamme. Koin keskustelut ihmisten kanssa antoisiksi ja sain myönteisiä kokemuksia messuesittelystä. Pääasiassa ihmiset tuntuivat arvostavan RKI:n rauhanpedagogista työtä ja tukea, jota opettajille tarjotaan. Kuten itsellenikin, monille tuli yllätyksenä, kuinka paljon on mahdollista vähillä resursseilla saada aikaan – ja lisäksi käyttäjille maksutta. Onkin hivenen sääli, ettemme saaneet enempää ihmisiä houkutelluksi ottamaan selvää, millaisia resursseja opettajilla on käytössään, usein heidän tietämättään. Ne, jotka vaivautuivat hetkeksi kuuntelemaan, olivat poikkeuksetta kuulemaansa tyytyväisiä.

Kävijöiden kohtaamisen ohella pyrin käyttämään messuaikani hyödykseni keskustelemalla muiden kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa ja tutustumalla heidän toimintaansa. Verkostoituminen on järjestötyössä asia, joka alusta pitäen tulee ottaa agendakseen.  On tärkeää tuntea ihmisiä ja osoittaa aktiivisuutta. Korkea, alusta asti esille tuotu motivaatio ja aito kiinnostus kansalaisjärjestötyötä kohtaan voi osoittautua virallisia pätevyyksiä tärkeämmäksi työtä hakiessa. Yleisesti ottaen ihmiset, jotka kansalaisjärjestöissä työskentelevät, ovat työlleen omistautuneita. Lisäksi heillä tuntuu olevan joitakin jaettuja luonteenpiirteitä, kuten iloisuus, määrätietoisuus, sosiaalisuus ja asiantuntevuus. On kyettävä tulemaan toimeen ja käymään rakentavaa vuoropuhelua erilaisten ihmisten kanssa. Opettajat eivät totutusti ole helpoimpia kohdehenkilöitä ohjeistaa ja opastaa (messuilla, saati muualla), joskin yhteistyökumppaneina he ovat kansalaisjärjestöille merkittäviä.  


Messuilla tutustuin myös paremmin RKI:n henkilöstöön ja vapaaehtoisiin. Myös RKI:ssa on osallisena monenlaisia, eri taustoista tulevia ihmisiä, joita yhdistää intohimo vaikuttaa asioihin. Messujen onnistumiseksi on monen asian loksahdettava kohdalleen. Tänä vuonna kävijöiden määrä oli hyvällä tasolla, mutta tietyt konseptit eivät osaltamme toimineet. Saatu palaute antaakin taas uutta suuntaa ensi vuoden järjestelyihin. Itselleni oli tärkeää nähdä, miten kansalaisjärjestöt toimivat messutilanteessa ja miten ihmisten kiinnostus saadaan herätettyä ja ylläpidettyä riittävän pitkään. Educa –messut olivat myös tapahtumana minulle ennaltakokematon tuttavuus. Messuilla on mahdollista kerätä runsaasti vinkkejä oman opetuksensa suunnitteluun, nähdä opettajakollegoita ja viettää aikaa asiantuntevien ihmisten seurassa. Harmillista, etten päässyt seuraamaan työvelvollisuuksien vuoksi luentoja, joita messuvieraiden iloksi oli tuotettu. Sain kuitenkin seurata Kansalaisvaikuttamisen torin lavaesiintymisiä, jotka laadukkuudestaan huolimatta eivät jaksaneet vetää suurta yleisöä, sääli tämäkin. 

No comments:

Post a Comment